Menu
Your Cart

COPYRIGHT A PRÁVNE UPOZORNENIE

Všetky popisy produktov a texty nachádzajúce sa na stránkach www.Optimo.sk sú vytvárané a spracované našimi spolupracovníkmi výhradne pre spoločnosť SANTOP s. r. o., keďže sa však stretávame s konaním konkurencie, ktorá v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, neeticky a protizákonne kopíruje naše texty a popisy výrobkov, rozhodli sme sa, že budeme proti takému konaniu dôrazne postupovať. 

V prípade, ak ste našli akýkoľvek identický popis výrobku alebo rovnaký text na inej webovej stránke, kontaktujte nás prosím na nižšie uvedených kontaktoch:

SANTOP s. r. o.
Martina Benku 2341/3
95503 Topoľčany

+421 948 270 929

advokat@optimo.sk

 

Právne upozornenie:

Obsah webových stránok www.Optimo.sk, ako aj ich jednotlivé prvky (najmä webdesign, predajné texty a popisy výrobkov) sú právne chránené zákonmi SR. Akékoľvek použitie obsahu alebo prvku webových stránok www.Optimo.sk, spočívajúce v kopírovaní, či napodobňovaní, bez predchádzajúceho výslovného súhlasu spoločnosti SANTOP, s.r.o. je neoprávnené, porušujúce autorské práva spoločnosti SANTOP, s.r.o. podľa Zákona č. 121/ 2000 Z. z. (Autorský zákon) a je nekalosúťažným konaním podľa Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).

Neoprávneným použitím obsahu alebo prvku webových stránok www.Optimo.sk môže dôjsť tiež k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu podľa § 250 Zákona č. 40/2009 Z. z. (Trestný zákon) – Zneužitie účasti na hospodárskej súťaži, ako aj k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu podľa § 283 Trestného zákona - Porušovanie autorského práva.

V súlade s § 53 a nasl. Obchodného zákonníka, osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný stav, vydal primerané zadosťučinenie, nahradil škodu a vydal bezdôvodné obohatenie. V prípade vyústenia sporu do súdneho konania, môže súd účastníkovi, ktorého návrhu sa vyhovelo, priznať v rozsudku právo uverejniť rozsudok na trovy účastníka, ktorý v spore neuspel.

Všetky práva vyhradené © 2019 SANTOP s. r. o.

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií. Technológia cookies.